“Hình bóng ấy rồi sẽ trở thành hồi ức mà tớ chẳng thể chạm đến” Ngày mai cậu đi rồi, rời xa thành phố biển sau vài năm tìm kiếm cho câu trả lời nơi nào thuộc về mình, về với Hà Nội thơm nồng…