Mở đầu bằng những mảng kí ức chắp vá về sự ra đi của người chồng trong một lần tai nạn xe hơi, Và khi tro bụi dần được họa nên bằng thứ ngôn ngữ trong trẻo, mơ màng nhưng cũng đầy phần tinh tế…