Ở Hàn Quốc, có một thuật ngữ là “Kim-Na-Park-Lee”  (김나박이) được ghép từ âm tiết thứ nhất trong tên của bốn giọng ca nam hàng đầu theo thứ tự bảng chữ cái: Kim Bum Soo, Naul, Park Hyo Shin, and Lee Soo. Bốn nghệ sĩ…