Ảnh minh họa Con chọn ba hay chọn mẹ
Tản văn

Con chọn ba hay chọn mẹ 

“Con chọn ba hay chọn mẹ?” Tôi ngồi trước mặt hai người mà tôi đã dùng hết đời để yêu thương, nay lại hỏi tôi một câu hỏi khó như vậy. Bọn họ sống với nhau mười mấy năm rồi, đến cuối cùng lại vì…