Ảnh minh họa Chúng ta của sau này
Tản văn

Chúng ta của sau này

Chúng ta của sau này Chúng ta của khi ấy đều là những kẻ si mê đến cuồng nhiệt. Nhưng sẽ chẳng ai hay biết rằng, ở đằng sau những yêu thương bồi hồi lại là những cái kết vội vã ngập ngụa đầy tiếc…