22 Th10 2021
lac-mau
Tản văn

Lạc màu 

Tình tính tang là tang tình. Anh để tang tình mình, để tang những mảnh hồi ức mĩ lệ vỡ toang như tấm gương kia, để tang trái tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn, từng mảnh từng mảnh kí ức như cứa vào trái…