Imagine Dragons là một ban nhạc Alternative Rock đến từ vùng Las Vegas, tiểu bang Nevada của Hoa Kỳ. Thành lập từ năm 2008 với bốn thành viên đảm trách từng nhiệm vụ chuyên biệt, đến nay Imagine Dragons đã “phủ sóng” hầu hết các…