Nếu đã từng một lần dừng chân tại khu vườn văn học mang tên Jack London để ngân nga cùng sự tự do trong Tiếng gọi nơi hoang dã hay hòa mình trong cuộc phiêu lưu của Nanh Trắng thì sẽ thật thiếu sót khi…