Biết đâu một ngày mình lạc mất yêu thương Như phong linh kia không còn cần gió nữa Như bồ công anh chẳng thiết tha vẫy vùng miền đất hứa Chỉ kiên cường sống và trầm mặc tỏa hương   Chúng ta bảo nhau về…