Bức tranh Dorian Gray là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất trong đời văn của Oscars Wilde, được sáng tác vào năm 1891. Cuốn sách đã khắc họa rõ nét xã hội với lối sống trụy lạc và hệ quả tất yếu mà con người…