Tình yêu là không ai muốn bỏ đi được tác giả Phan Ý Yên chắp bút và xuất bản vào mùa Hạ năm 2013, đây là tác phẩm thứ tư của cô và được rất nhiều độc giả khi ấy đón nhận. Cho đến nay,…