Từ cổ chí kim, trong văn học Việt nam, ta thường gửi vào văn thơ những giấc mộng, vẽ trong văn thơ những bức họa tinh khôi. Trong hai tiếng văn thơ ấy, nếu không là chạm khắc về cuộc sống thì sẽ là giai…