21 Th10 2021
Những năm tháng đã qua
Tản văn

Những năm tháng đã qua 

Những năm tháng đã qua. Hôm nay coi lại một tấm ảnh mà bản thân chia sẻ một thời gian rất dài trước, rằng khi những em nhỏ bắt đầu bước qua ngưỡng cửa trường lớp và hành trình vượt vũ môn khép lại, thì…