World War Z hay Thế chiến Z là bộ phim ra mắt vào giữa năm 2013, được đánh giá là một bước đột phá giúp đem lại sức sống mới cho dòng phim xác sống đã quá cũ kỹ và thiếu tính sáng tạo. Trailer…