Vincent van Gogh là một trong những danh họa nổi bật nhất của nền mĩ thuật phương Tây, đặc biệt là trong trường phái Hậu ấn tượng, biểu hiện và dã thú. Danh tiếng của ông sánh ngang với nhiều tên tuổi lớn như Pablo…