Trong khoảng thời gian gần đây, Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ đang trở thành một làn gió mới thổi vào thế hệ những người trẻ tuổi Việt Nam. Cuốn sách chứa đựng những bài học quý báu về sự thành công trong…