Một câu nói, rốt cuộc có thể làm thương tổn người khác đến mức nào? Năm lớp 8, khi tham gia văn nghệ, giáo viên âm nhạc đã nói với tôi trước mặt rất nhiều người rằng: “Cô không cắt diễn của em, nhưng khi…