“Có một sự thật là chẳng gã đàn ông nào nghĩ rằng chúng ta thông minh hơn họ. Phụ nữ luôn bị xem thường, và chúng ta sẽ lợi dụng điều đó.” – Josephine Chesterfield. Một tuyên ngôn táo bạo nhưng đồng thời vạch trần…