“Chúng ta có quyền tức giận và đau thương..” Khi đời mang đến cho em những điều không vui, một là em tức giận với điều đó, hai là em có thể mặc kệ nó và buông bỏ đi. Thật sự trên đời này không…