“Cái gì vậy, có phải là vỏ hạt không?” “Không thưa ông, đấy là một cái kén côn trùng” Trả lời cho câu hỏi của đặc vụ Crawford bằng phát hiện của nữ sĩ quan trẻ Clarice Starling khi nhìn vào bức ảnh chụp thi…