Có lẽ không còn cần phải bàn nhiều nữa, về tầm ảnh hưởng của sức hút văn chương trong từng con chữ, câu chuyện làm nên giá trị độc nhất cho những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Nếu trên nền câu chuyện là những…