“Hồi đó, tôi chưa gọi Mắt Biếc là Mắt Biếc. Tôi gọi nó là Hà Lan, như mọi người vẫn gọi.” Hà Lan dễ thương và duyên dáng. Thằng Ngạn thích nhìn đôi mắt cô bé lắm, trong đấy ánh lên vẻ lấp lánh, ngơ…