Đã khi nào bạn cảm thấy chán nản về cuộc sống của mình và muốn từ bỏ tất cả, đã bao giờ bạn thắc mắc về giá trị của sự hiện diện của chính bạn trong cuộc đời này? Vì cuộc đời mỗi người tồn…