Nanh trắng là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Jack London, là phiên bản ngược lại của truyện dài cùng tác giả Tiếng gọi nơi hoang dã. Trong khi Nanh Trắng là câu chuyện kể về chú chó sói cùng hành trình đến với sự…