Năm 2011 có lẽ là một năm thành công của Marvel khi có hai bộ phim tạo được tiếng vang lớn, ngoài Captain America: The First Avengers ra thì Thor chính là bộ phim thứ hai. Với doanh thu phòng vé gần 450 triệu USD…