Tôi đã từng nghe đâu đó có người nói rằng, chàng trai  hay cô gái bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến cuối đời, và tôi nghĩ rằng câu nói này thật sự hợp lý để nói về mối tình…