Trần Ý Hàm là một nữ diễn viên nổi tiếng của xứ Đài, cô sinh năm 1982 và bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách tham gia chương trình tạp kĩ Guess. Tuy lúc ấy mới hai mươi tuổi nhưng Trần Ý Hàm đã…