Khi nhắc đến làng giải trí của xứ Đại Lục, hẳn chúng ta sẽ biết được những cái tên quen thuộc trong “Tứ đại Hoa Đán“ lừng lẫy một thời như Triệu Vy, Chương Tử Di hay Châu Tấn. Nhưng bây giờ khi họ đã…