04 Th12 2022

Revelogue được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu viết lách, tra cứu và tìm hiểu thông tin, kiến thức bằng cách truy cập trực tuyến vào tạp chí Revelogue. Mọi bài viết đăng tải trên tạp chí đều được tìm hiểu rất sâu về thông tin cũng như tổng hợp từ ý kiến khách quan của người viết, ý kiến chuyên gia và sách báo để đem đến cho bạn đọc nguồn thông tin đa dạng chính xác.

Nếu bạn là người tạo ra các nội dung, kiến thức mà chúng tôi có tổng hợp, trích dẫn và không muốn được chia sẻ thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu gỡ bỏ. Vui lòng gửi các tài liệu đính kèm chứng minh rằng bạn là chủ sỡ hữu phần nội dung muốn gỡ bỏ (bản thảo, địa chỉ website đăng tải nội dung có bản quyền, giấy xác nhận..) và thông tin liên hệ (email, tên, số điện thoại,..).

Ở Revelogue, chúng tôi rất tôn trọng bản quyền và muốn lưu ý rằng, bất kỳ cá nhân nào cố tình sao chép bài viết của tạp chí mà không để lại trích dẫn về phần nội dung đã lấy sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

Trân trọng.