07 Th6 2024

Truyện ngắn

ca-doc-duoc
Truyện ngắn

Cà độc dược 

Ngày tôi còn bé, bà tôi hay kể tôi nghe về những truyền thuyết xa xưa. Bà nói, trong mỗi cây cà độc dược có một yêu tinh trú ngụ, yêu tinh đó sẽ thực hiện ước nguyện của con người nếu như họ dùng…