Đề thi đẫm máu là tác phẩm được chắp bút bởi tác giả Lôi Mễ, ông là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của dòng văn trinh thám tại Trung Quốc. Đây cũng là cuốn sách thứ hai trong loạt tác phẩm Tâm…