03 Th10 2022

Revelogue là tạp chí chuyên cung cấp các bài viết chất lượng thuộc nhóm chuyên mục sau:

 • Viết lách
 • Văn học
 • Điện ảnh
 • Nhiếp ảnh
 • Âm nhạc
 • Mỹ thuật

Ngoài việc cung cấp các bài viết chất lượng đến cộng đồng người đọc, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của họ. Những người truy cập vào tạp chí Revelogue sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho người đọc về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email: [email protected]

Revelogue bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới người đọc khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

Điều khoản sử dụng dịch vụ Revelogue

 • Dữ liệu của người đọc và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của người đọc là mọi thông tin mà người đọc gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó với Revelogue. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị với Revelogue; Dữ liệu của người đọc bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà họ đã gửi thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Người đọc là chủ sở hữu và có toàn quyền kiểm soát về việc truy cập dữ liệu được đăng tải. Người đọc phải chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà họ hoặc tài khoản sử dụng của họ gửi đến hoặc gửi đi.

Người đọc hiểu rằng Revelogue không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà họ đăng tải lên Revelogue; trừ các tài liệu hoặc giao diện hướng dẫn được Revelogue chủ động cung cấp công khai cho họ.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào là toàn quyền của người đọc. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

Revelogue có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của người đọc nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

 • Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng Website của Revelogue

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày người đọc đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng.

 • Tạm ngừng

Revelogue có quyền tạm ngừng việc sử dụng của người đọc trong trường hợp chúng tôi cho rằng người đọc đang sử dụng các phương pháp không được cho phép để tấn công từ chối truy cập vào hệ thống của tạp chí, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng của người đọc gây nguy hại tới Revelogue và những người khác.

Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

Revelogue không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng tạp chí Revelogue sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi. Revelogue không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba.

Tạp chí Revelogue được cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho người đọc sử dụng. Độc giả sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem tạp chí Revelogue hoặc thông tin được tạo ra từ tạp chí Revelogue là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào Revelogue đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tạp chí Revelogue; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với tạp chí Revelogue; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng Revelogue; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng Revelogue; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng Revelogue.