Mỗi tác phẩm đều soi bóng thời đại mà nó được ra đời, vì thế mỗi sáng tác không chỉ có ý nghĩa văn chương nghệ thuật mà còn mang cả tầm vóc lịch sử, hào khí dân tộc trong từng trang giấy và Bình…