Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi được biết đến như cuốn tản văn tự truyện duy nhất của Bạch Lạc Mai, người được mệnh danh là ẩn sĩ tài nữ với những áng văn nhuốm đậm thiền ý, thanh bạch…