24 Th2 2024

Viết lách

Sóng
Tản văn

Sóng 

Sóng – Tôi quên. Tôi đã quên một sớm ban mai trên đồi cao nguyên vắng, tôi đã quên một tối tàn ngày trên vũng ký ức đầy tên em, tôi đã quên những đầu chiều thu có hoàng hôn lộng gió, tôi đã quên…