Hai đứa trẻ trong thân xác thật to Chúng gục vai nhau thì thầm nói nhỏ: “Trước lúc mình tìm ra được cậu Mình đã phải làm người lớn rất lâu Làm người lớn chẳng thích chút nào đâu Lúc nào cũng cười cũng tỏ…