Anh thương em chẳng ngại dài lâu
Khắc trong tim một hình bóng đậm sâu
Đã hơn một lần anh thành tâm cầu nguyện
Được bên em, chở che hết đời người.

Anh thương em cả nước mắt lẫn nụ cười
Bao muộn phiền không muốn mình em gánh
Anh ở đây, bên em cùng vun đắp
Căn phòng khuya sẽ chẳng còn lạnh tanh.

Anh thương em nhiều hơn một lời nói
Chẳng ngại khoảng cách, chẳng ngại đớn đau
Anh thương em mỗi ngày như thế
Dẫu là trái mùa, vẫn vẹn một chữ thương.

Thanh Sương