Anh thương em chẳng ngại dài lâu

Khắc trong tim một hình bóng đậm sâu

Đã hơn một lần anh thành tâm cầu nguyện

Được bên em, chở che hết đời người.

 

Anh thương em cả nước mắt lẫn nụ cười

Bao muộn phiền không muốn mình em gánh

Anh ở đây, bên em cùng vun đắp

Căn phòng khuya sẽ chẳng còn lạnh tanh.

 

Anh thương em nhiều hơn một lời nói

Chẳng ngại khoảng cách, chẳng ngại đớn đau

Anh thương em mỗi ngày như thế

Dẫu là trái mùa, vẫn vẹn một chữ thương.

Thanh Sương