“Bốn điếu thuốc và con gái” Anh là một trong những người khách kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Lần đầu tiên anh ghé qua cái tiệm tạp hóa bé xíu xiu của tôi là khi anh mới dọn đến ở vùng quê này….