Theo chiêm tinh học, sao Thuỷ là hành tinh có khả năng di chuyển nhanh nhất trong Hệ Mặt trời và ảnh hưởng đến tư duy, giao tiếp của con người. Khi nhắc đến sao Thuỷ, chúng ta thường hay đề cập đến một số…