“Phật ở nơi nao? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật, giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật, giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền…