Ảnh minh họa Mình sẽ lỡ nhau
Tản văn

Mình sẽ lỡ nhau 

Mình sẽ lỡ nhau. Em có một linh cảm rằng, mình nhất định sẽ lỡ nhau. Khá buồn cười nhỉ? Anh nói xem. Một ngày, hai con người, hai thành phố, chẳng còn bất kỳ một điểm giao nào nữa. Thì sẽ thế nào đây?…