Có hai thời khắc diễm lệ nhất của một ngày là lúc bình minh ló dạng và bầu trời rũ xuống bóng hoàng hôn, tuy nhiên thời khắc sau vẫn thường được mọi người ca tụng và dành thêm ít phần ưu ái.  Bởi lẽ khi…