Đồi cát Bruneau Sand Dunes là một địa danh thuộc thành phố Mountain Home, tiểu bang Idaho. Được hình thành cách đây khoảng 15.000 năm do lũ lụt Boneville cộng với hai hướng gió Đông Nam và Tây Nam đối lưu thổi vào đã vô…