Đôi lúc chỉ muốn đặt bản thân ở nơi sâu nhất của nỗi đau. Mình không hiểu tại sao hôm nay lại ngồi đây và viết những dòng buồn đau này nữa. Nắng có vẻ gay gắt, nỗi buồn có vẻ không có dịp chen…