Được ra đời vào năm 1973 khi nền điện ảnh Mỹ đang trong thời kỳ nở rộ, các loại công nghệ và kỹ xảo còn chưa được phát triển, bối cảnh đơn điệu nhưng Michael Crichton đã khá thành công khi tạo cho người xem…